top of page
úvod.jpeg

VÍTEJTE VE SPOLEČNOSTI
CAPITAL CONTROL

Naše účetní a daňová kancelář zajišťuje vedení a správu účetnictví i daňové evidence. Naší snahou je zabezpečit pro klienta komplexní účetní servis, který mu ušetří nejen čas, ale také peníze.  Připravíme Vám balíček služeb přesně dle Vašich potřeb a požadavků. 

Díky našemu poskytnutí outsourcingu účetnictví snížíte náklady, jako jsou například mzda účetní, náklady na školení, kancelářské potřeby, energie, PC a licence softwaru a vyhnete se mnohým rizikům stresu a pokut, na které je naše společnost profesně pojištěna.


Conference Room

ÚČETNICTVÍ

Zpracováváme účetnictví a daňovou evidenci v souladu s požadavky zákona o účetnictví a českých a mezinárodních účetních standardů.

 • kompletní zpracování a vedení podvojného účetnictví pro fyzické a právnické osoby 

 • vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)  

 • zpracování roční účetní závěrky

 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob  

 • zpracování DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení

 • zpracování přiznání k silniční dani

 • zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování

 • zastupování na úřadech, finančním úřadu, OSSZ a zdravotních pojišťovnách  

 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku

 • zpracování statistických výkazů Českého statistického úřadu

 • zpracování podkladů vyžadovaných bankami pro žádost o úvěr

 • vypracování výroční zprávy, spolupráce v době auditu a příprava podkladů pro auditory

 • příprava reportingu podle konkrétních požadavků

 • rekonstrukce účetnictví 

 • skladování a archivace dokladů

 

 

MZDY A PERSONALISTIKA

Mzdová agenda je hlavním pilířem pro úspěšné fungování každého podniku. Její vedení je však pro většinu z nich nepříjemnou zátěží, kterou naše společnost hravě zvládne. Dlouholetá praxe vedení mezd personálních agentur, včetně zpracování mezd z Německa.

 • kompletní zpracování mezd malých i středně velkých firem

 • přihlášení i odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a ČSSZ

 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti na míru podle platné legislativy

 • zpracování odvodů sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů

 • vedení personální agendy zaměstnanců

 • evidenční listy, potvrzení pro úřady práce

 • zpracování exekučních srážek a insolvencí 

 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest

Mzdy zaměstnanců našich klientů zpracováváme ve mzdovém programu Pamica.  

Inside Business
Glass Buildings

DANĚ

V oblasti daní poskytujeme zpracování těchto daňových přiznání:

 • daň z příjmu právnických osob

 • daň z příjmu fyzických osob

 • daň z přidané hodnoty

 • daň silniční

 • daň z nemovitostí

 • daň dědická a darovací

 • daň z převodu nemovitosti

Kotva 1

NAŠI KLIENTI

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito partnery:

logo_europa_personal.png

EUROPA UNION SERVICE A.S.

15036216_1594652077507881_50990103472470

JOBNEXT S.R.O.

logo.png

NYKTY S.R.O.

WK-Tours.png

WK TOURS S.R.O.

Bez názvu.png

HYPOHOME, S.R.O.

Ilić-reality-Plzeň-prodej-pronájem-finan

ILIĆ REALITY, S.R.O.

PTP.png

PRIMETIME PRODUCTION

led.png

LE DECOR

10006970_1561674734142879_24003658235860

TODAY PERSONAL SERVIS

bottom of page