top of page

CENÍK

Poskytované služby

ZAÚČTOVÁNÍ DOKLADŮ

25 Kč/položka

DPH

500 Kč - zpracování přiznání k DPH

500 Kč - zpracování Kontrolního hlášení k DPH

500 Kč - zpracování Souhrnného hlášení k DPH

DAŇ Z PŘÍJMŮ

500 Kč - zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob mající pouze příjmy ze závislé činnosti

1000 Kč - zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplatňujících výdaje procentem z příjmů včetně přehledu pro OSSZ a ZP

3000 Kč - roční účetní uzávěrka vč. přiznání k dani z příjmů FO

5000 Kč - roční účetní uzávěrka vč. přiznání k dani z příjmů PO

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Zdarma - roční obrat do 1 mil. Kč

5000 Kč - roční obrat od 1 mil. do 4 mil. Kč

8000 Kč - roční obrat od 4 mil. do 10 mil. Kč

15000 Kč - roční obrat od 10 mil. do 20 mil. Kč

25000 Kč - roční obrat od 20 mil. do 60 mil. Kč

40000 Kč - roční obrat od 60 mil. do 120 mil. Kč

60000 Kč - roční obrat od 120 mil. do 250 mil. Kč

100000 Kč - roční obrat nad 250 mil. Kč

Pro stálé klienty sleva 25%.

DALŠÍ ÚKONY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

1000 Kč - vedení daňové evidence

200 Kč/vozidlo - silniční daň

1000 Kč - daň z nemovitostí

1000 Kč - daň z převodu nemovitostí

1000 Kč - daň dědická a darovací

200 Kč - zpracování statistických výkazů měsíční

500 Kč - zpracování statistických výkazů kvartální

1000 Kč - zpracování statistických výkazů roční

MZDY

250 Kč/zaměstnanec - zpracování mezd (HPP + dohody mimo pracovní poměr zakládající povinnost na SP a ZP)
110 Kč/zaměstnanec - zpracování mezd (dohody mimo pracovní poměr, nezakládající povinnost na SP a ZP )

200 Kč/zaměstnanec - přihlášení/odhlášení (cizinci příplatek 50 Kč)

+100 Kč/ Mzda s exekucí
500 Kč - vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

500 Kč - vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby

100 Kč/zaměstnanec – ELDP

300 Kč/zaměstnanec – provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti

300 Kč/ hod. Správa exekucí, evidence pracovních neschopností
300 Kč/ hod. Administrativní práce nad rámec základních položek

PORADENSKÉ SLUŽBY KLIENTŮM

1000 Kč/hod. - účetní a personální poradenství
500 Kč/hod. - účetní a personální poradenství pro stále klienty
600 Kč/hod. - zastupování před úřady

150 Kč/ks - ostatní vyplnění tiskopisů

500 Kč/ks - sestavení vnitropodnikových směrnic
500 Kč/ks - vyhotovení ostatních smluv

500 Kč/měsíc – správa datové schránky a poštovních služeb

500 Kč/ks - zpracování žádosti o vystavení Potvrzení o příslušnosti zaměstnance (OSVČ) k předpisům sociálního zabezpečení v ČR (A1 formulář)

DAŇ Z PŘÍJMŮ

500 Kč - zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob mající pouze příjmy ze závislé činnosti

1000 Kč - zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplatňujících výdaje procentem z příjmů včetně přehledu pro OSSZ a ZP

3000 Kč - zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kteří vedou podvojné účetnictví 

5000 Kč - zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob

OSTATNÍ SLUŽBY DLE POTŘEB A NÁROČNOSTI KLIENTA

cena dohodou


Příplatek 25%/sazba za pozdě dodané doklady, opakované urgence, opravy přiznání z důvodu nedodání dokladů.

 

Ceny platné od 01.01.2022

Ceny jsou uvedeny bez DPH, plátce DPH od 01.09.2019

 

bottom of page